Woede om NL’se opstelling

RTL Z / Pepijn Nagtzaam – RTL Nieuws – vrijdag 27 maart 2020   “Weerzinwekkend, zinloos en totaal onacceptabel.” Met die woorden beschreef premier Costa van Portugal de opstelling van minister van Financiën Wopke Hoekstra en Nederland in de coronacrisis. Die houding valt niet goed in Europa, zien de correspondenten …

MACRON EN LIBANON

Macron ontpopt zich tot Europeaan, en zelfs tot informeel “president” van de Europese Unie. Het is gelukkig wat meer in de richting van Europa dan we in eerste instantie dachten…… Maar hij heeft geleerd in de afgelopen paar jaar, niet in het minst door de vele uitdagingen die hij heeft …

HERINNEREN OF VERGETEN   

Er is een keuze tussen deze twee begrippen. Het zijn ook natuurlijke begrippen. Ze vormen een tegenstelling. Het is deze keuze die de hemelse mens bepaalt en vormt. De goede keuze geeft kleur aan zijn bestaan en geeft werkelijk Leven. Het leren kennen van deze tegenstelling is het leren kennen …

Innerlijke Vernieuwing

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van innerlijke vernieuwing, dat zich hierna zal dienen te gaan vertalen in een uiterlijke vernieuwing …

Wat wordt er bedoeld met ‘de Deur waar het kwaad verblijft’ ?

De drie aspecten of goddelijke krachten van Geest, Liefde en Wil zijn in de mensheid zelf verankerd: ‘’het centrum dat we mensheid noemen’’. Hier en hier alleen ligt de belofte van de toekomst, want alleen via de mensheid kunnen alle goddelijke eigenschappen zich uitdrukken en Vervolmaking vinden. Alleen de mensheid …

BEPROEVINGEN

“Door beproevingen worden wij sterker. Het volstaat niet momenten van zielsverrukking te beleven in gebed, contemplatie of eenwording met de wereld van het licht. Het is ook noodzakelijk dat de bewustzijnstoestanden blijven duren en daarvoor moeten zij aan de beproevingen van het leven onderworpen worden. In onze taal bestaat de …