HERINNEREN OF VERGETEN   

Er is een keuze tussen deze twee begrippen. Het zijn ook natuurlijke begrippen. Ze vormen een tegenstelling. Het is deze keuze die de hemelse mens bepaalt en vormt. De goede keuze geeft kleur aan zijn bestaan en geeft werkelijk Leven. Het leren kennen van deze tegenstelling is het leren kennen …

Wat wordt er bedoeld met ‘de Deur waar het kwaad verblijft’ ?

De drie aspecten of goddelijke krachten van Geest, Liefde en Wil zijn in de mensheid zelf verankerd: ‘’het centrum dat we mensheid noemen’’. Hier en hier alleen ligt de belofte van de toekomst, want alleen via de mensheid kunnen alle goddelijke eigenschappen zich uitdrukken en Vervolmaking vinden. Alleen de mensheid …

BEPROEVINGEN

“Door beproevingen worden wij sterker. Het volstaat niet momenten van zielsverrukking te beleven in gebed, contemplatie of eenwording met de wereld van het licht. Het is ook noodzakelijk dat de bewustzijnstoestanden blijven duren en daarvoor moeten zij aan de beproevingen van het leven onderworpen worden. In onze taal bestaat de …

Pioniers gezocht

Nu dit tijdperk ten einde loopt en de glans van het bestaan zijn glamour heeft verloren en al onze zekerheden illusies bleken door onwetendheid en zelfbedrog en de economie is niet meer en het systeem is niet meer en we geen schuilplaats hebben om onze ¨naaktheid¨  te verbergen en de …

Sprookjes

Geloof je in sprookjes? Zoals die over vriendelijke draken? En dat een jongetje van 3 jaar vriendjes wordt met één van deze draken? Je gelooft het of niet. Zoniet, pak dan je geweer en begin te schieten. Want dat is toch wat je geleerd hebt? Bang worden en dus schieten …