Het Corona virus

Het corona-virus heerst overal. De samenleving zucht en raakt helemaal van slag.

De strategie van wetenschappers en een groot aantal politici is gericht op overleving van de mens en het weer op gang helpen van de traditionele economie en maatschappij. En verder op het kunnen aanmaken van een vaccin tegen deze virus.

Pioniersgeest Corona

(Dit is de situatie in Europa en Azië; in de VS lijkt wat meer waarde te worden gehecht aan het bedrijfsleven en de economie volgens de jongste berichten).

Anders gezegd: de rehabilitatie-blik is gericht op wat eerder bestond, men werkt aan terugkeer van de traditionele maatschappij-vorm. Door alle gepresenteerde visies loopt een rode draad…. dat is “vechten” en “strijden” tegen dit virus. Want dit virus dient te worden onderdrukt en uitgeroeid.

Deze houding komt voort uit het levenslot van de mens zelf, uit het “kruis” der mensheid, sinds het begin van zijn geschiedenis: altijd was er strijd; altijd bestond er “vechten”, “strijden”, “schreeuwen” en “overleven”.

Wat zegt de psychologie hierover? Die zegt slechts één ding: dit soort basale activiteiten kweekt slechts ANGST aan. Een angst wordt aangejaagd die buiten alle proporties lijkt te komen. En de mens wordt geacht dit gewoon te kunnen verwerken……..

Willen we dat? Is er misschien een andere weg uit de chaos? Misschien een andere geneestherapie?

***

NIETS IS WAT ER LIJKT…..

Wat zijn nu de werkelijke Oorzaken van dit virus, en wat zou de beste geneestherapie kunnen zijn voor de mens?

Wel, allereerst een feit om goed te onthouden: alles is energie. Ook de mens. Dat was al heel lang bekend, maar 100 jaar geleden gaf Einstein ons een eenvoudige wet voor dit verschijnsel. De biologische mens bestaat slechts uit fysieke atomen en moleculen. En dus vooral uit energie. Het energieveld van de mens is eigenlijk alles waar we mee te maken hebben, omdat zelfs atomen energetische bolletjes zijn. Het energieveld van de mensen onderling is verschillend van elkaar. De ene mens heeft een hoog trillend energieveld, en een ander een laag trillend.

Hoe dat komt? Wel, dit heeft te maken met iemands bewustzijn en dito verantwoordelijksheidsbesef.

MENSEN DIE EEN HOOG TRILLEND ENERGIE-VELD BEZITTEN, ZIJN NIET ONTVANKELIJK EN NIET VATBAAR VOOR VIRUSSEN. VIRUSSEN KUNNEN DAAR NIET IN DOORDRINGEN.

DAARMEE IS DE TOON GEZET VOOR DIT STUK.

Wat zijn de twee voornaamste factoren die het energieveld van de mens opstuwen…..

  • Bewustzijn: hoe beter men beseft over hoe zaken ervoor staan (de uiterlijke wereldse, en/of de innerlijke geestelijke wereld), en een daarbij behorend verantwoordelijkheidsbesef heeft opgebouwd die de mens aandrijft om te willen Handelen naar zijn naasten in overeenstemming met wat men kent en ervaren heeft, hoe hoger het eigen energieveld is, en dus trilling van het individu.
  • Virus: virussen kunnen slechts gedijen in een laag trillend energieveld, en zijn niet levensvatbaar in een veld met een veel hogere trilling. Dat houdt in dat alleen mensen met een laag energieveld, met een ontoereikend besef over wat er om hen heen plaats vindt of wat er innerlijk gebeurt, of zelfs er volslagen onverschillig tegenover staan, en daar weinig voeling mee hebben, deze mensen zijn en blijven ontvankelijk voor virussen, en dus ook ontvankelijk voor het coronavirus.

Mensen met een hoog energieveld dus niet. Deze laatste categorie mensen krijgen gewoon geen virus-infectie. Ze zijn niet vatbaar voor het corona-virus, omdat hun bewustzijn op een hoger plan is gericht, en omdat hun verantwoordelijkheidsbesef en mededogen jegens de mens en al het leven op de planeet ook wijder en algemener is.

En vooral, ze handelen daar ook naar.

***

Het coronavirus wordt door velen beschouwd als een fenomenale bedreiging voor de samenleving. Maar dit is het dus niet. Het verschaft ons in wezen – op grond van bovenstaande – een eenvoudige keuze-mogelijkheid:

  • Neiging om de traditionele maatschappij-vorm vast te houden: Anders gezegd: mensen die wat meer gehecht zijn aan de bestaande maatschappij-vorm. Zij kennen geen alternatieve vorm of wijzen deze vierkant af. Zij hebben de neiging alleen te geloven wat zij zien, en idem dito zich alles te willen laten aanleunen wat de overheid zegt en doet over het corona-virus. Deze mens mens houdt vast aan zijn traditionele opvattingen over het economisch stelsel. Hij richt zich nog altijd op waarden als “vechten”, “strijden”, “overleven” en “geldelijk gewin”. D.w.z. “competitie”. Deze mens is nog steeds in disharmonie met Gods Plan en zoekt afscheiding. Deze mens blijft dus hangen in zijn lage energie-veld.
  • Nieuwe aarde en nieuwe hemel: Deze mens zoekt éénwording omdat hij/zij beseft met zijn allen te leven en wonen op een kleine planeet die door het ijzige heelal suist. Deze mensen zien het ruimer en beginnen te beseffen dat dit virus een heel andere boodschap heeft, en absoluut geen bedreiging vormt…..

Deze mensen zijn bereid om de situatie op een heel andere manier te bezien, en willen best een stap verder zetten om te veranderen. Deze mens heeft zich in het algemeen al uitgesproken om deel uit te maken van de komende nieuwe wereld/maatschappij. Deze mens ziet de Overgang naar het nieuwe tijdperk als een pluspunt en een prachtig avontuur die omhoog reikt. Deze mens is bereid om veel opzij te zetten, inclusief inlevering van hun ego-persoonlijkheid.

Deze mens zal hierdoor een veel hoger energie-veld bereiken.

Deze hele gebeurtenis krijgt op die manier de contouren van de bekende apocalyps; er zal in de naaste toekomst daarom ook sprake zijn van een scheiding tussen “DE BOKKEN EN DE SCHAPEN”. Iets waar de Christus 2000 jaar geleden al over sprak.

De komende crisis resp. Overgang naar het nieuwe tijdperk levert een langverwachte nieuwe geestelijke sprong op voor de mensheid.

coronaEen compleet nieuw bestaansveld, een nieuwe beschaving, en zelfs een heel ander soort mens zullen zich ontwikkelen. De hele samenleving, maar ook de aarde zelf zullen gaan veranderen. Ze MOETEN veranderen…… Want een nieuwe grote evolutie-cyclus verschijnt voor al het leven.

Een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Hemel dienen zich aan. Dat nu is de boodschap van het corona-virus. En de tweespalt is zich nu overal aan het uitbreiden.

Maart 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.