De grote aanroep

De grote aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God,
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God,
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt,
Richte Doel de kleine wil der mensen,
Het Doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen,
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht,
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

Pioniersgeest de grote aanroep

De Grote Aanroep is een wereldgebed dat in april 1945 werd uitgegeven en inmiddels in ongeveer 75 talen en dialecten is vertaald en verspreid. Het is een instrument van innerlijke kracht om mee te kunnen helpen God’s Plan op aarde te realiseren. Wie dit gebed gebruikt, kan daardoor de mensheid en de Christus dienen.

De Aanroep brengt daarnaast bepaalde kernwaarheden tot uitdrukking, die alle mensen in hun hart aanvaarden:

  • Dat er achter al het gebeuren op aarde een intelligentie staat, Die wij de naam God geven.
  • Er is een goddelijk Plan van evolutie wordt uitgewerkt in het heelal, waarvan Liefde de motiverende kracht is.
  • Dat er een groot individu, door de christenen de Christus genoemd, de Wereldleraar, naar de Aarde kwam en deze (goddelijke en onvoorwaardelijke) Liefde belichaamde, opdat wij zouden kunnen begrijpen dat liefde en intelligentie de uitwerkingen zijn van het Doel, de Wil en het Plan van God.
  • Vele religies geloven in een Wereld Leraar. Zij kennen Hem onder zulke namen als de Heer Maitreya, de Boddhisattva, de Imam Mahdi en de Messias.
  • De waarheid, dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijk Plan kan worden verwezenlijkt.

De grote aanroep uitgelegd

Door aanroep, gebed en meditatie kunnen goddelijke energieën worden vrij gemaakt en in de mensheid tot werkzaamheid worden gebracht. Mannen en vrouwen van goede wil van vele geloofsovertuigingen en naties kunnen zich verenigen in dienst aan de wereld, door het inbrengen van geestelijke waarden en krachten in een zwaar beproefde wereld. Mensen zijn in staat de gebeurtenissen in de wereld te beïnvloeden door een gebundelde, verenigde aanroep. De kennis van dit feit, indien wetenschappelijk toegepast, kan één van de grote bevrijdende faktoren in de mensheid worden.

Niemand kan deze aanroep gebruiken voor verheldering van het bewustzijn en voor geestelijke liefde zonder ingrijpende veranderingen in zijn eigen levenshouding en levensbedoeling te veroorzaken. ZOALS EEN MENS DENKT, ZO IS HIJ. Wilt u deze Aanroep iedere dag in geconcentreerde aandacht denken en zeggen?

De uitwerking

De uitwerking van ons gebed of onze aanroep, als enkeling uitgesproken, kunnen we op onvoorstelbare wijze versterken, wanneer wij ons in gedachten bewust verbinden met al diegenen, die de Grote Aanroep dagelijks gebruiken. Vele mensen vragen twee vrienden/vriendinnen, of zij iedere dag, in gedachten met elkaar verenigd, de Grote Aanroep samen willen uitspreken. Dit kan ieder doen op de plaats waar hij/zij zich bevindt en het behoeft zelfs niet gelijktijdig te gebeuren. Zo kan de kracht van vele toegewijde enkelingen en van kleine groepen worden gebundeld door het gebruik van deze machtige aanroep en kan een “netwerk” van licht en goede wil om de aardbol worden heengeweven.

Wenken aangaande het werk

  1. Denk iedere dag eerst enkele ogenblikken over de betekenis van de Grote Aanroep na. Tracht tot de diepere zin van de woorden door te dringen. Spreek dan de Aanroep uit in geconcentreerde aandacht. Tracht, terwijl u dit doet, God’s Licht, Liefde en Wil-ten-Goede in uw scheppende verbeelding te zien, en hoe deze energieën het hart en het denken van de mensen overal op de wereld doorstralen.
  1. Indien u in een driehoekgroep wenst te werken, vraag dan twee vrien-den met u een driehoek te vormen. Elke dag neemt u eerst in gedachten verbinding op met uw twee mede-driehoekwerkers, dan tracht u in uw scheppende verbeelding de driehoek als een deel van het wereldomspannende netwerk van licht te zien. Daarna zegt u de Grote Aanroep, steeds zich goed ervan rekenschap gevende, WAT u zegt.

Recapitulerend:

De Grote Aanroep vertolkt de bestemming en het Plan voor de mensheid in het nieuwe Aquarius-tijdperk. Het is een gebed, een aanroep en een middel tot éénlijnigheid die een geestelijke instroming recht in het hart van de mensheid zelf mogelijk maakt en dit vanuit de hoogst mogelijke bronnen. In de schijnbare eenvoud van de Grote Aanroep liggen de grote lijnen van de vooraanstaande rol uitgestippeld die de mensheid in het goddelijk Plan voorbestemd is om te spelen. Het is een rol die de mensheid op zich zal nemen wanneer het zijn bestemde plaats zal hebben ingenomen als een volledig werkend lid van de planetaire Driehoek die o.a. Shamballah bevat, het centrum waar de Wil van God gekend wordt, en de Hiërarchie, het planetaire hartcentrum en het brandpunt of invoerpunt voor goddelijke Liefde.

De driehoek van het hart

In het hart van deze Driehoek staat de Christus, de Wereldleraar, en de Komende die verwacht wordt door mensen uit elk geloof en die bij vele namen gekend wordt. Van de Grote Aanroep wordt gezegd dat het een volledig nieuwe uiting is van de Christus, evenals een werktuig dat aan de mensheid wordt gegeven om te helpen in de voorbereiding voor de wederkomst van de Christus.

Niemand kan met deze Aanroep of gebed voor verlichting en liefde werken, zonder krachtige veranderingen teweeg te brengen in zijn eigen houding, zijn eigen levensintentie, karakter en doelstellingen, zo wordt ons geleerd. Zodanig is de kracht van deze mantram dat, wanneer deze regelmatig  en met een doorgezette inspanning gebruikt wordt om tot zijn diepere betekenis en doelstellingen door te dringen, iemands leven veranderd wordt en op die manier geestelijk bruikbaar wordt. De geest van samenwerking met het goddelijk Plan voor onze wereld wordt verwekt in het denken en het hart van hem, die op intelligente wijze met en in naam van de Grote Aanroep werkt.

 Verdere inlichtingen

De Grote Aanroep sluit geen enkele godsdienst, sekte of groep uit. Hij wordt door Wereld Goede Wil verspreid als een dienst aan de mensheid; ieder heeft het recht deze Aanroep over te nemen en zelf verder te verspreiden. Ook kunnen meerdere exemplaren van dit artikel bij WGW worden aangevraagd. Het werk van deze groep wordt geheel uit vrijwillige bijdragen van medewerkers en belangstellenden gefinancierd. Voor verder inlichtingen gelieve u te schrijven naar:

Wereld Goede Wil
1, rue de Varembé (3e)
Case Postale 26
1211 GENEVE 20
SUISSE

World Goodwill
Suite 54
3, Whitehall Court
LONDON SW 1A 2EF
ENGLAND

World Goodwill
120 Wall Street
24th Floor
NEW YORK, NY 10005
USA

LUCIS TRUST —– AAB/DK

15 berichten

  1. I precisely had to thank you very much again. I am not sure the things that I might have gone through without these ideas discussed by you relating to my area. It absolutely was the troublesome situation in my circumstances, however , encountering a new specialised approach you processed the issue made me to jump for contentment. Now i’m grateful for your work and as well , hope that you recognize what a great job that you are getting into training men and women via your websites. More than likely you’ve never met any of us.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.