Hr. SOROS

De naam verraadt het al; meneer Soros is jood en is welgesteld.

Zo welgesteld dat hij een eigen NGO is en zich overal heeft geworteld in vele landen, om te vertellen hoe zeer hij is begaan met de mensheid die hij graag op een voetstuk zet. Het liefst een amerikaans voetstuk, want zeg nou zelf, de amerikaanse democratie is toch DE juiste en kapalistische democratie, niet waar?

Nou, hij kreeg het aan de stok met de nog bestaande Hongaarse president want die zette hem het land uit omdat meneer Soros onder geen beding zich wilde laten registreren als NGO die mede werd gesubsidieerd door de Amerikaanse regering wel (want in de VS is zoiets voor buitenlandse NGO’s verplicht). De Hongaarse president zag dat en wilde dat ook voor meneer Soros verplicht stellen.

Het merkwaardige was dat prompt de Hongaarse president belasterd en versmaad werd door de hele goe-gemeente van de EU, want een NGO wegsturen was toch wel erg vergaand, vond men. Het was een toneelstukje dat werd opgevoerd door de EU. Onbegrijpelijk….

Soros was dus weggestuurd uit het land van de Hongaren, waar hij notabene ooit was geboren. Wat kwam hij daar eigenlijk doen?

Nu heeft Rusland tot ieders verrassing een arrestatie-bevel opgesteld richting meneer Soros. Hij zou teveel verweven zijn geweest met de Russische economie. Als NGO had hij toegang tot vele kanalen in Rusland. En Putin had zeker nu geen behoefte aan pottenkijkers. Soros maakte het wel erg bont daar in Rusland en bleek alle informatie door te briefen naar de Amerikaanse regering. Dus een arrestatiebevel wegens spionage. Dat is nogal wat…..

Ach, de rechtspraak in Rusland is soms niet altijd recht toe recht aan geweest, maar dit keer had meneer Soros er wel om gevraagd. Tja, dit arrestatiebevel is terecht.

Maar is wel uniek…..